Int64Aggregator.MinimumResult Właściwość

Definicja

Pobiera najmniejszą Int64 wartość.Gets the smallest Int64 value.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property long MinimumResult { long get(); };
public long MinimumResult { get; }
member this.MinimumResult : int64
Public ReadOnly Property MinimumResult As Long

Wartość właściwości

Najmniejsza Int64 wartość.The smallest Int64 value.

Dotyczy