Int64Aggregator.Sum(Int64) Metoda

Definicja

Int64 Dodaje wartość do istniejącego wyniku.Adds an Int64 value to the existing result.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 void Sum(long value);
public void Sum (long value);
member this.Sum : int64 -> unit
Public Sub Sum (value As Long)

Parametry

value
Int64

Wartość typu Int64.A value of type Int64.

Dotyczy