Int64Aggregator.SumResult Właściwość

Definicja

Zwraca wartość, która zawiera sumę Int64 sekwencji wartości. Int64Returns an Int64 value that contains the sum of a sequence of Int64 values.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property long SumResult { long get(); };
public long SumResult { get; }
member this.SumResult : int64
Public ReadOnly Property SumResult As Long

Wartość właściwości

Wartość, która zawiera sumę Int64 sekwencji wartości. Int64An Int64 value that contains the sum of a sequence of Int64 values.

Dotyczy