IntersectIterator Struktura

Definicja

Reprezentuje pozycję iteratora do następnego węzła w przecięciu dwóch zestawów węzłów.Represents the position of the iterator to the next node in the intersection of two sets of nodes.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class IntersectIterator
public struct IntersectIterator
type IntersectIterator = struct
Public Structure IntersectIterator
Dziedziczenie
IntersectIterator

Właściwości

Current

Pobiera lub ustawia bieżący Nawigator wynikowy.Gets or sets the current result navigator.

Metody

Create(XmlQueryRuntime)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy IntersectIterator klasy.Initializes a new instance of the IntersectIterator class.

MoveNext(XPathNavigator)

Ustawia iterator do następnego węzła w Unii.Positions the iterator to the next node in the union.

Dotyczy