NamespaceIterator Struktura

Definicja

Wykonaj iterację wszystkich węzłów przestrzeni nazw.Iterate over all namespace nodes.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class NamespaceIterator
public struct NamespaceIterator
type NamespaceIterator = struct
Public Structure NamespaceIterator
Dziedziczenie
NamespaceIterator

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator)

NamespaceIteratorInicjuje.Initializes the NamespaceIterator.

MoveNext()

Ustawia iterator w następnym węźle przestrzeni nazw.Positions the iterator on the next namespace node.

Dotyczy