PrecedingSiblingDocOrderIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację na wszystkich poprzedni element równorzędny zawartość węzłów w kolejności dokumentu.Iterates over all preceding sibling content nodes in document order.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class PrecedingSiblingDocOrderIterator
public struct PrecedingSiblingDocOrderIterator
type PrecedingSiblingDocOrderIterator = struct
Public Structure PrecedingSiblingDocOrderIterator
Dziedziczenie
PrecedingSiblingDocOrderIterator

Uwagi

Stan Nawigatora zmiany tylko wtedy, gdy MoveNext zwrócił metoda true.The state of the navigator changes only if the MoveNext method has returned true.

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynik.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator, XmlNavigatorFilter)

Inicjuje PrecedingSiblingDocOrderIterator.Initializes the PrecedingSiblingDocOrderIterator.

MoveNext()

Określa położenie iteratora na poprzednim kolejnego węzła równorzędnego.Positions the iterator on the next preceding sibling node.

Dotyczy