StringConcat Struktura

Definicja

Łączy ciągi, gdy liczba ciągów nie jest znana wcześniej.Concatenates strings when the number of strings is not known beforehand.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class StringConcat
public struct StringConcat
type StringConcat = struct
Public Structure StringConcat
Dziedziczenie
StringConcat

Właściwości

Delimiter

Pobiera lub ustawia ciąg, który ogranicza połączone ciągi.Gets or sets the string that delimits concatenated strings.

Metody

Clear()

Czyści ciąg wynikowy.Clears the result string.

Concat(String)

Łączy nowy ciąg z wynikiem.Concatenates a new string to the result.

GetResult()

Pobiera ciąg wynikowy.Gets the result string.

Dotyczy