prjCompare Wyliczenie

Definicja

Określa domyślną metodę porównywania ciągów dla projektu.

public enum class prjCompare
public enum class prjCompare
enum prjCompare
[System.Runtime.InteropServices.Guid("EBDA8DD4-E450-452A-9FF5-7970904DEA7F")]
public enum prjCompare
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("EBDA8DD4-E450-452A-9FF5-7970904DEA7F")>]
type prjCompare = 
Public Enum prjCompare
Dziedziczenie
prjCompare
Atrybuty

Pola

prjCompareBinary 0

Porównanie na podstawie wewnętrznych reprezentacji binarnych.

prjCompareText 1

Porównanie w oparciu o kolejność tekstu bez uwzględniania wielkości liter określana przez ustawienia regionalne.

Uwagi

Wartość prjCompareBinary powoduje porównania ciągów na podstawie kolejności sortowania pochodzącej z wewnętrznych reprezentacji binarnych znaków. Wartość prjCompareText powoduje Porównywanie ciągów w oparciu o kolejność sortowania tekstu bez uwzględniania wielkości liter, ustaloną przez ustawienia regionalne systemu.

Dotyczy