IVSWebReferenceDynamicProperties2.SetDynamicProperty(String, String) Metoda

Definicja

Ustawia dynamiczną Właściwość odwołania sieci Web.

public:
 void SetDynamicProperty(System::String ^ pszUrl, System::String ^ pszPropertyName);
public:
 void SetDynamicProperty(Platform::String ^ pszUrl, Platform::String ^ pszPropertyName);
void SetDynamicProperty(std::wstring const & pszUrl, std::wstring const & pszPropertyName);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(2)]
public void SetDynamicProperty (string pszUrl, string pszPropertyName);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(2)>]
abstract member SetDynamicProperty : string * string -> unit
Public Sub SetDynamicProperty (pszUrl As String, pszPropertyName As String)

Parametry

pszUrl
String

Adres URL odwołania sieci Web.

pszPropertyName
String

Nazwa właściwości dynamicznej.

Atrybuty

Dotyczy