Color.Inequality(Color, Color) Operator

Definicja

Testuje, Color czy dwie struktury nie są identyczne.Tests whether two Color structs are not identical.

public:
 static bool operator !=(Windows::UI::Color color1, Windows::UI::Color color2);
public static bool operator != (Windows.UI.Color color1, Windows.UI.Color color2);
static member op_Inequality : Windows.UI.Color * Windows.UI.Color -> bool
Public Shared Operator != (color1 As Color, color2 As Color) As Boolean

Parametry

color1
Color

Pierwsza Color struktura do porównania.The first Color struct to compare.

color2
Color

Druga Color struktura do porównania.The second Color struct to compare.

Zwraca

trueJeśli color1 i color2 niesąrówne;falsew przeciwnym razie.true if color1 and color2 are not equal; otherwise, false.

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT) Color .This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) Color struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kolor w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see Color in the UWP API reference.

Dotyczy