KeyTime.FromTimeSpan(TimeSpan) Metoda

Definicja

Tworzy nowy KeyTimeprzy użyciu podanej TimeSpan.Creates a new KeyTime, using the supplied TimeSpan.

public:
 static Windows::UI::Xaml::Media::Animation::KeyTime FromTimeSpan(TimeSpan timeSpan);
public static Windows.UI.Xaml.Media.Animation.KeyTime FromTimeSpan (TimeSpan timeSpan);
static member FromTimeSpan : TimeSpan -> Windows.UI.Xaml.Media.Animation.KeyTime

Parametry

timeSpan
TimeSpan

Wartość nowego KeyTime.The value of the new KeyTime.

Zwraca

Nowy KeyTimezainicjowany do wartości timeSpan.A new KeyTime, initialized to the value of timeSpan.

Wyjątki

Określony timeSpan znajduje się poza dozwolonym zakresem.The specified timeSpan is outside the allowed range.

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury KeyTime środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT).This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) KeyTime struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KeyTime w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see KeyTime in the UWP API reference.

Dotyczy