AppLinkEntry.Description Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia opis wyświetlany dla elementu w wynikach wyszukiwania.Gets or sets a description that appears with the item in search results.

public string Description { get; set; }
member this.Description : string with get, set

Wartość właściwości

String

Opis wyświetlany wraz z elementem w wynikach wyszukiwania.The description that appears with the item in search results.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też