BaseShellItem.OnPropertyChanged(String) Metoda

Definicja

Wywoływana za każdym razem, gdy właściwość zostanie zmieniona.

protected override void OnPropertyChanged (string propertyName = default);
override this.OnPropertyChanged : string -> unit

Parametry

propertyName
String

Nazwa zmienionej właściwości.

Dotyczy