BindableObject.GetValues Metoda

Definicja

Przeciążenia

GetValues(BindableProperty, BindableProperty)
Nieaktualne.

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

GetValues(BindableProperty, BindableProperty, BindableProperty)
Nieaktualne.

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

GetValues(BindableProperty, BindableProperty)

Przestroga

GetValues is obsolete as of 4.0.0. Please use GetValue instead.

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
[System.Obsolete("GetValues is obsolete as of 4.0.0. Please use GetValue instead.")]
public object[] GetValues (Xamarin.Forms.BindableProperty property0, Xamarin.Forms.BindableProperty property1);
member this.GetValues : Xamarin.Forms.BindableProperty * Xamarin.Forms.BindableProperty -> obj[]

Parametry

property0
BindableProperty

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

property1
BindableProperty

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

Zwraca

Object[]

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

Atrybuty

Dotyczy

GetValues(BindableProperty, BindableProperty, BindableProperty)

Przestroga

GetValues is obsolete as of 4.0.0. Please use GetValue instead.

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
[System.Obsolete("GetValues is obsolete as of 4.0.0. Please use GetValue instead.")]
public object[] GetValues (Xamarin.Forms.BindableProperty property0, Xamarin.Forms.BindableProperty property1, Xamarin.Forms.BindableProperty property2);
member this.GetValues : Xamarin.Forms.BindableProperty * Xamarin.Forms.BindableProperty * Xamarin.Forms.BindableProperty -> obj[]

Parametry

property0
BindableProperty

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

property1
BindableProperty

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

property2
BindableProperty

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

Zwraca

Object[]

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

Atrybuty

Dotyczy