Button.CharacterSpacing Właściwość

Definicja

public double CharacterSpacing { get; set; }
member this.CharacterSpacing : double with get, set

Wartość właściwości

Double

Dotyczy