CarouselView.AnimateCurrentItemChanges Właściwość

Definicja

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public virtual bool AnimateCurrentItemChanges { get; }
member this.AnimateCurrentItemChanges : bool

Wartość właściwości

Boolean
Atrybuty

Dotyczy