DataTemplate.IDataTemplateController.Id Właściwość

Definicja

int Xamarin.Forms.Internals.IDataTemplateController.Id { get; }
member this.Xamarin.Forms.Internals.IDataTemplateController.Id : int

Wartość właściwości

Int32

Implementuje

Id

Dotyczy