Device.WPF Pole

Definicja

Ciąg "WPF" reprezentujący strukturę Windows Presentation Foundation.The string "WPF", representing the Windows Presentation Foundation framework.

public const string WPF;
val mutable WPF : string

Wartość pola

String

Dotyczy