Element.Effects Właściwość

Definicja

Lista efektów, które są stosowane do tego elementu.

public System.Collections.Generic.IList<Xamarin.Forms.Effect> Effects { get; }
member this.Effects : System.Collections.Generic.IList<Xamarin.Forms.Effect>

Wartość właściwości

IList<Effect>

Dotyczy