Element.SetValueFromRenderer Metoda

Definicja

Przeciążenia

SetValueFromRenderer(BindableProperty, Object)

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

SetValueFromRenderer(BindablePropertyKey, Object)

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

SetValueFromRenderer(BindableProperty, Object)

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public void SetValueFromRenderer (Xamarin.Forms.BindableProperty property, object value);
member this.SetValueFromRenderer : Xamarin.Forms.BindableProperty * obj -> unit

Parametry

property
BindableProperty

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

value
Object

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy

SetValueFromRenderer(BindablePropertyKey, Object)

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public void SetValueFromRenderer (Xamarin.Forms.BindablePropertyKey property, object value);
abstract member SetValueFromRenderer : Xamarin.Forms.BindablePropertyKey * obj -> unit
override this.SetValueFromRenderer : Xamarin.Forms.BindablePropertyKey * obj -> unit

Parametry

property
BindablePropertyKey

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

value
Object

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy