GestureState Wyliczenie

Definicja

Wyliczenie opisujące różnych stanów gestu.

public enum GestureState
type GestureState = 
Dziedziczenie
GestureState

Pola

Began 0

Rozpoczęto gestu i ma nie upłynął, nie powiodło się lub zostało anulowane.

Cancelled 4

Gest zostało anulowane.

Ended 2

Gest została zakończona.

Failed 3

Nie rozpoznano gestu.

Possible 5

Gestu jest w toku i może przestać rozpoznawalny.

Update 1

Trwa aktualizowanie stanu gestu.

Dotyczy