IElementController.EffectControlProvider Właściwość

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez moduły renderowania platformy.For internal use by platform renderers.

public Xamarin.Forms.IEffectControlProvider EffectControlProvider { get; set; }
member this.EffectControlProvider : Xamarin.Forms.IEffectControlProvider with get, set

Wartość właściwości

IEffectControlProvider

Dotyczy