IItemViewController.BindView(View, Object) Metoda

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.For internal use by platform renderers.

public void BindView (Xamarin.Forms.View view, object item);
abstract member BindView : Xamarin.Forms.View * obj -> unit

Parametry

view
View

Do użytku wewnętrznego przez platformy Xamarin.Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

item
Object

Do użytku wewnętrznego przez platformy Xamarin.Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

Dotyczy