IPinchGestureController.SendPinch(Element, Double, Point) Metoda

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.

public void SendPinch (Xamarin.Forms.Element sender, double scale, Xamarin.Forms.Point currentScalePoint);
abstract member SendPinch : Xamarin.Forms.Element * double * Xamarin.Forms.Point -> unit

Parametry

sender
Element

Do użytku wewnętrznego przez platformy Xamarin.Forms.

scale
Double

Do użytku wewnętrznego przez platformy Xamarin.Forms.

currentScalePoint
Point

Do użytku wewnętrznego przez platformy Xamarin.Forms.

Dotyczy