IPinchGestureController.SendPinchStarted(Element, Point) Metoda

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.

public void SendPinchStarted (Xamarin.Forms.Element sender, Xamarin.Forms.Point intialScalePoint);
abstract member SendPinchStarted : Xamarin.Forms.Element * Xamarin.Forms.Point -> unit

Parametry

sender
Element

Do użytku wewnętrznego przez platformy Xamarin.Forms.

intialScalePoint
Point

Do użytku wewnętrznego przez platformy Xamarin.Forms.

Dotyczy