IPinchGestureController Interfejs

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.For internal use by platform renderers.

public interface IPinchGestureController
type IPinchGestureController = interface
Pochodne

Właściwości

IsPinching

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.For internal use by platform renderers.

Metody

SendPinch(Element, Double, Point)

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.For internal use by platform renderers.

SendPinchCanceled(Element)

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.For internal use by platform renderers.

SendPinchEnded(Element)

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.For internal use by platform renderers.

SendPinchStarted(Element, Point)

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.For internal use by platform renderers.

Dotyczy