IPinchGestureController Interfejs

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.

public interface IPinchGestureController
type IPinchGestureController = interface
Pochodne

Właściwości

IsPinching

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.

Metody

SendPinch(Element, Double, Point)

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.

SendPinchCanceled(Element)

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.

SendPinchEnded(Element)

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.

SendPinchStarted(Element, Point)

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.

Dotyczy