LayoutOptions.Start Pole

Definicja

A LayoutOptions strukturę, która opisuje element, który pojawia się na początku jego elementu nadrzędnego i nie rozwija.

public static readonly Xamarin.Forms.LayoutOptions Start;
 staticval mutable Start : Xamarin.Forms.LayoutOptions

Wartość pola

LayoutOptions

Dotyczy