MeasureFlags Wyliczenie

Definicja

Wylicza wartości określające, czy marginesy są uwzględniane, gdy układania systemu windows.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

[System.Flags]
public enum MeasureFlags
type MeasureFlags = 
Dziedziczenie
MeasureFlags
Atrybuty

Pola

IncludeMargins 1

Dołącz marginesy pomiaru układu.

None 0

Nie dołączaj marginesy pomiarów układu.

Dotyczy