NavigationPage.GetTitleView(BindableObject) Metoda

Definicja

Zwraca widok, który ma być używany jako tytuł strony nawigacji.

public static Xamarin.Forms.View GetTitleView (Xamarin.Forms.BindableObject bindable);
static member GetTitleView : Xamarin.Forms.BindableObject -> Xamarin.Forms.View

Parametry

bindable
BindableObject

Obiekt możliwy do powiązania, którego widok tytuł ma zostać pobrany.

Zwraca

View

Widok, który ma być używany jako tytuł strony nawigacji.

Dotyczy