VisualElement.IsLegacyColorModeEnabledProperty Pole

Definicja

Magazyn zapasowy dla dołączonej właściwości, który kontroluje, czy jest włączony tryb starszego koloru.Backing store for the attached property that controls whether the legacy color mode is enabled.

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty IsLegacyColorModeEnabledProperty;
 staticval mutable IsLegacyColorModeEnabledProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Wartość pola

BindableProperty

Dotyczy