Page.LargeTitleDisplay(IPlatformElementConfiguration<iOS,Page>) Metoda

Definicja

Zwraca wartość opisującą preferencje zachowania dużego tytułu w programie config .Returns a value that describes the large title behavior preference of config.

public static Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific.LargeTitleDisplayMode LargeTitleDisplay (this Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOS,Xamarin.Forms.Page> config);
static member LargeTitleDisplay : Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOS, Xamarin.Forms.Page> -> Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific.LargeTitleDisplayMode

Parametry

config
IPlatformElementConfiguration<iOS,Page>

Element, którego preferencje o dużym tytule mają być zwracane.The element whose large title preferences to return.

Zwraca

LargeTitleDisplayMode

Wartość opisująca preferencję zachowania dużego tytułu config .A value that describes the large title behavior preference of config.

Dotyczy