NavigationPage.NavigationTransitionPushStyleProperty Pole

Definicja

Magazyn zapasowy dołączona właściwość, która określa styl przejścia strony nawigacji specyficznymi dla platformy, które strony są wypychane na stos nawigacji.

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty NavigationTransitionPushStyleProperty;
 staticval mutable NavigationTransitionPushStyleProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Wartość pola

BindableProperty

Dotyczy