FocusDirection.Right Pole

Definicja

Stała do określania kierunku prawego fokus.

public const string Right;
val mutable Right : string

Wartość pola

String

Dotyczy