InputView.DetectReadingOrderFromContentProperty Pole

Definicja

Magazyn dla dołączonych właściwości, która kontroluje zapasowy od tego, czy wykryto kolejność czytania od widoku danych wejściowych użytkownika zawartości.

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty DetectReadingOrderFromContentProperty;
 staticval mutable DetectReadingOrderFromContentProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Wartość pola

BindableProperty

Dotyczy