MasterDetailPage.CollapseStyleProperty Pole

Definicja

Magazyn zapasowy dla dołączonej właściwości, która kontroluje, czy okienka są zwijane w całości czy częściowo.Backing store for the attached property that controls whether panes collapse fully or partially.

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty CollapseStyleProperty;
 staticval mutable CollapseStyleProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Wartość pola

BindableProperty

Dotyczy