ScrollToPosition Wyliczenie

Definicja

Wylicza wartości, które opisują żądania przewijania.Enumerates values that describe a scroll request.

public enum ScrollToPosition
type ScrollToPosition = 
Dziedziczenie
ScrollToPosition

Pola

Center 2

Przewiń do środka listy.Scroll to the center of a list.

End 3

Przewiń do końca listy.Scroll to the end of a list.

MakeVisible 0

Przewiń, aby uwidocznić określonego elementu listy.Scroll to make a specified list item visible.

Start 1

Przewiń na początku listy.Scroll to the start of a list.

Dotyczy