SearchBar.IFontElement.OnFontAttributesChanged(FontAttributes, FontAttributes) Metoda

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

void IFontElement.OnFontAttributesChanged (Xamarin.Forms.FontAttributes oldValue, Xamarin.Forms.FontAttributes newValue);
abstract member Xamarin.Forms.Internals.IFontElement.OnFontAttributesChanged : Xamarin.Forms.FontAttributes * Xamarin.Forms.FontAttributes -> unit
override this.Xamarin.Forms.Internals.IFontElement.OnFontAttributesChanged : Xamarin.Forms.FontAttributes * Xamarin.Forms.FontAttributes -> unit

Parametry

oldValue
FontAttributes

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

newValue
FontAttributes

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

Implementuje

Dotyczy