Setter.IValueProvider.ProvideValue(IServiceProvider) Metoda

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

object IValueProvider.ProvideValue (IServiceProvider serviceProvider);
abstract member Xamarin.Forms.Xaml.IValueProvider.ProvideValue : IServiceProvider -> obj
override this.Xamarin.Forms.Xaml.IValueProvider.ProvideValue : IServiceProvider -> obj

Parametry

serviceProvider
IServiceProvider

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

Zwraca

Object

Implementuje

Dotyczy