ShellContent.IShellContentController.RecyclePage(Page) Metoda

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

void IShellContentController.RecyclePage (Xamarin.Forms.Page page);
abstract member Xamarin.Forms.IShellContentController.RecyclePage : Xamarin.Forms.Page -> unit
override this.Xamarin.Forms.IShellContentController.RecyclePage : Xamarin.Forms.Page -> unit

Parametry

page
Page

Implementuje

Dotyczy