Slider.DragCompletedCommandProperty Pole

Definicja

Magazyn zapasowy dla DragCompletedCommand pola.

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty DragCompletedCommandProperty;
 staticval mutable DragCompletedCommandProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Wartość pola

BindableProperty

Dotyczy