Slider.MaximumTrackColor Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia kolor części ścieżki suwaka, która zawiera maksymalną wartość suwaka.

public Xamarin.Forms.Color MaximumTrackColor { get; set; }
member this.MaximumTrackColor : Xamarin.Forms.Color with get, set

Wartość właściwości

Color

Kolor thhe części ścieżki suwaka, która zawiera maksymalną wartość suwaka.

Dotyczy