Style Klasa

Definicja

Klasa, która zawiera wyzwalacze, metody ustawiające i zachowania, które całkowicie lub częściowo definiują wygląd i zachowanie klasy elementów wizualnych.

[Xamarin.Forms.ContentProperty("Setters")]
public sealed class Style
type Style = class
Dziedziczenie
Style
Atrybuty

Konstruktory

Style(Type)

Intitializes nowe Style wystąpienie.

Właściwości

ApplyToDerivedTypes

Pobiera lub ustawia wartość logiczną, która kontroluje, czy styl ma być stosowany do kontrolek pochodzących z typu podstawowego.

BasedOn

StyleNa którym Style bazują.

BaseResourceKey

Pobiera lub ustawia klucz identyfikujący, Style na którym Style bazuje.

Behaviors

Pobiera listę Behavior obiektów, które należą do tego elementu Style .

CanCascade

Pobiera lub ustawia wartość logiczną, która kontroluje, czy w przypadku zastosowania jawnego stylu do kontrolki należy również zastosować styl niejawny, który jest przeznaczony dla tej samej kontrolki.

Class

Pobiera lub ustawia klasę dla stylu.

Setters

Pobiera listę Setter obiektów, które należą do tego elementu Style .

TargetType

Pobiera typ obiektu, który można opisać w tym stylu. Zobacz uwagi.

Triggers

Pobiera listę Trigger obiektów, które należą do tego elementu Style .

Dotyczy