TimePicker.TextTransformProperty Pole

Definicja

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty TextTransformProperty;
 staticval mutable TextTransformProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Wartość pola

BindableProperty

Dotyczy