WebNavigationEventArgs.Url Właściwość

Definicja

Miejsce docelowe nawigacji.

public string Url { get; }
member this.Url : string

Wartość właściwości

String

Dotyczy