BindingExtension Konstruktor

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez infrastrukturę XAML.For internal use by the XAML infrastructure.

public BindingExtension ();

Dotyczy