OnPlatformExtension.macOS Właściwość

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez infrastrukturę XAML.

public object macOS { get; set; }
member this.macOS : obj with get, set

Wartość właściwości

Object

Dotyczy