ReferenceExtension Konstruktor

Definicja

Tworzy nową ReferenceExtension z wartościami domyślnymi.Creates a new ReferenceExtension with default values.

public ReferenceExtension ();

Dotyczy