StaticExtension Klasa

Definicja

Rozszerzenie znaczników, który pobiera wartość statyczną składową.A markup extension that gets a static member value.

[Xamarin.Forms.ContentProperty("Member")]
[Xamarin.Forms.Xaml.ProvideCompiled("Xamarin.Forms.Build.Tasks.StaticExtension")]
public class StaticExtension : Xamarin.Forms.Xaml.IMarkupExtension
type StaticExtension = class
    interface IMarkupExtension
Dziedziczenie
StaticExtension
Atrybuty
ContentPropertyAttribute ProvideCompiledAttribute
Implementuje

Konstruktory

StaticExtension()

Tworzy nową StaticExtension obiektu z wartościami domyślnymi.Creates a new StaticExtension object with default values.

Właściwości

Member

Pobiera lub ustawia nazwę elementu członkowskiego.Gets or sets the member name.

Metody

ProvideValue(IServiceProvider)

Zwraca wartość elementu członkowskiego.Returns the value of the member.

Dotyczy