dotnet help reference (dokumentacja pomocy dotnet)

Ten artykuł dotyczy: ✔️ .NET Core 3.1 SDK i nowsze wersje

Nazwa

dotnet help — Pokazuje bardziej szczegółową dokumentację online dla określonego polecenia.

Streszczenie

dotnet help <COMMAND_NAME> [-h|--help]

Opis

Polecenie dotnet help otwiera stronę referencyjną, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o określonym poleceniu w docs.microsoft.com.

Argumenty

  • COMMAND_NAME

    Nazwa polecenia interfejsu wiersza polecenia platformy .NET. Aby uzyskać listę prawidłowych poleceń interfejsu wiersza polecenia, zobacz polecenia interfejsu wiersza polecenia.

Opcje

  • -?|-h|--help

    Wyświetla opis sposobu używania polecenia .

Przykłady