dotnet list reference

Ten artykuł dotyczy: ✔️ .NET Core 3.1 SDK i nowsze wersje

Nazwa

dotnet list reference — Wyświetla listę odwołań do projektu.

Streszczenie

dotnet list [<PROJECT>] reference

dotnet list -h|--help

Opis

Polecenie dotnet list reference zapewnia wygodną opcję wyświetlania listy odwołań do projektu dla danego projektu.

Argumenty

 • PROJECT

  Plik projektu do działania. Jeśli plik nie zostanie określony, polecenie wyszuka bieżący katalog.

Opcje

 • -?|-h|--help

  Wyświetla opis sposobu używania polecenia .

Przykłady

 • Wyświetl listę odwołań do projektu dla określonego projektu:

  dotnet list app/app.csproj reference
  
 • Wyświetl listę odwołań do projektu dla projektu w bieżącym katalogu:

  dotnet list reference